Sunday, March 09, 2008

فصل بهاران رسید


چلچله ها آمدند فصل بهاران رسید
موسم گل گشت و باز مژده زیاران رسید

نسترن و لاله نیز از دل جان بر دمید
خنده به لب ها نشت باد بهاران رسید

دشت و چمن سبز شد گل بته از خاک رست
در دل صحرا و دشت رقص چناران رسید

هوبره از خواب جست غوک به زنبق نشست
در دل برکه چنین جان به جانان رسید

شاپرکی روی گل سمفونی عشق را
پرده به پرده سرود تا به هزاران رسید

بلبل عاشق چنان سر زده بیرون پرید
تا که نوای خوشش بر سر ریحان رسید

مرزه و ریحان زخاک سر به برون کرده اند
بوی خوش عطرشان تا به گلستان رسید

تاک زنو زنده شد دختر رز غنچه زد
جام پر از باده شد باده به مستان رسید

نور به میخانه ریخت روح به جان ها دمید
مژده دهم عاشقان فصل بهاران رسید

Labels:

3 جام مِی:

Anonymous Anonymous می‌نويسد:

See Here or Here

1:54 PM  
Anonymous Anonymous می‌نويسد:

See Here

6:34 AM  
Anonymous Anonymous می‌نويسد:

This comment has been removed because it linked to malicious content. Learn more.

7:22 PM  

Post a Comment

صفحه‌ی اصلی <<