Thursday, August 21, 2008

پرواز تورج نگهبان
یکی دیگر از آخرین اسطوره های ترانه سرا ئی نوین ایران در نیمروز بیستم اوت 2008 درلس آنجلس دیده از جهان فرو بست.
تورج نگهبان عاشق و شیفته ایران و یکی از ستون های ماندگارترانه سرائی ایران که آرزوی همیشگی اش دیدار مجدد خاک ایران بود این آرزو را مانند بسیاری از هم وطنانش با خود به پرواز در آورد.
استاد تورج نگهبان در سال 1311 دراهواز متولد شد. آموزش ابتدائئ را در خرمشهر وشیرازوادامه آنرا در دبیرستان فیر وز بهرام تهران وپس از آن در دانشگاه تهران تا درجه فوق لیسانس در رشته جامعه شناسی ادامه داد.
استاد تورج نگهبان بیش ازپنجاه سال در ترانه سرائی و موسیقی ایران قلم زدو خدمات ارزنده واثار ماندگاری رابرای ما به یادگار گذاشتند وسه نسل از فارسی زبانان، ترانه های او را زمزمه کرده و میکنند.
در اوایل دهه 30 جزو ترانه سرایان جوان برادیو صدای ایران راه یافت وبا پیدایش برنامه گلهاجزو ترانه سرایان آن برنامه بود.
تورج نگهبان بغیر از ترانه هایی که بر روی فیلم های سینمائئ گذاشت بیش از هفتصد ترانه با شفارش رادیو به آرشیو موسیقی ایران تقدیم نموده که از ترانه های ماندگار ایرانی است.او کار ترانه سرائی را از نخستین سالهای دبیرستان با همایون خرم،امین الاه رشیدی،ایرانپوروزنده یاد مجید وفادارآغاز واولین ترانه هایش به سفارش رادیو صدای ایران با صدای زنده یاد استادمحمود کریمی،امین الاه رشیدی،منوچهر همایون پوروزنده یاد داریوش رفیعی از رادیو پخش شد.
نخستین ترانه های خانم مرضیه با آهنگهای زنده یاد مجید وفادار و مهندس همایون خرم باکلام تورج نگهبان همراه بوده است
.بیشترین این ترانه ها با موسیقی زیبای استادان برجسته ای چون زنده یادان مرتضی محجوبی،جوادمعروفی،مجیدوفادار،حبیب الاه بدیعی،زرین پنجه،پرویزیاحقی ،همچنین انوشیروان روحانی و یار همیشگی اش مهندس همایون خرم واهنگسازانی دیگر همراه بوده است
در کارنامه پر بار هنری اوترانه های زیبا یست که توسط خوانند گان معروفی در موسیقی اصیل ایرانی و پاپ خوانده شده، از جمله پوران،هایده،بنان،داریوش رفیعی،دلکش،مرضیه،الهه،مهستی،رامش،گوگوش،گیتی،مهرپویا،نوری،ویگن،عارف،داریوش،
ابی،ستارو...
تورج نگهبان در زمینه روزنامه نگاری نیز از سالهای نو جوانی فعال بوده واز آخرین فعالیت های مطبوعاتی او سر دبیری مجله دستاورد در زمینه میراث های فرهنگی هنری است که در تهران چاپ و منتشر میشد وسردبیری مجله گویای صدا با همکاری علیرضا میبدی که در ماه های اول انقلاب بعنوان نشریه ای مخالف ضبط و پخش میگردید از ابتکارات اوست.
تورج نگهبان درهجرت نا خواسته دور از وطن نیز بیکار وساکت ننشست ودر تلوزیون های ماهواره ای راجع به موسیقی و هنر ایران تا لحظ های اخر برنامه های جالبی تهیه و اجرا مینمود.
روانش شاد باد
سروده زیر را ذسامبر 2005 برای ایشان نوشتم که در بزرگداشتشان که به همت رادیو صدای ایران و برنامه دریچه که اینجانب تهیه کننده ومجری ان بودم تقد یمشان شد را با هم می خوانیمعزیز بی بد یل من

به تورج نگهبا ن

تو خط به خط ترانه ای .......... کلام عاشقانه ای

تو خود نسیم صبح وصل ..........خیال شاعرانه ای

صفای دلکش غزل .......... طلوع عارفانه ای

عزیز بی بد یل من ..........تو روح هر ترانه ای

سحر کجا و روی تو .......... سماء بی کرانه ای

شفق کجا، فلق کجا .......... نجیب بی بهانه ای

چه گویمت عزیز من ..........نشان هر نشانه ای

دوم دسامبر دو هزارو پنج
تورنتو کانادا

Labels:

2 جام مِی:

Blogger مجيد زهری می‌نويسد:

جداً که خاطره‌اش گرامی و یادش پایدار باد!

3:38 PM  
Blogger مجيد زهری می‌نويسد:

ضمناً از قلم نیافتد که حق مطلب را به خوبی ادا کرده‌اید. دست‌مریزادتان!

3:39 PM  

Post a Comment

صفحه‌ی اصلی <<