Saturday, June 16, 2007

با کدامین حنجره

با کدامین حنجره بانگی و فریاد،
وقتی گلوگاه آماج تیر و خنجر است.

چگونه باید فریاد،
وقتی که سنبله های ابر سیاه
چشمانت را تر نمیکند
و آوائی از بریده حنجره تو بر نمی آید.

چگونه باید گفت
خورشید در پشت دیوارهای مقدس آهنین گرفتار است
ونور اسیر پنجه های شیطان.

چگونه باید گفت، که نورو آینه را از ما دزدیده اند
چگونه چگونه بایدگفت؟.

تورنتو
خرداد 86

1 جام مِی:

Anonymous کورش اسلام زاده - کانادا می‌نويسد:

هموطن گرامی. لینک وبلاگ شما به **لیست وبلاگهای فارسی ایرانیان جهان** در قسمت عمومی وکشور محل سکونت اضافه شد. کنترل مضاعف شما هر خطای احتمالی را در نام و کشور محل سکونت از بین میبرد. دادن لینک اختیاری است ولی شما را دعوت میکنم که از تسهیلات خاص حمایت کنندگان داخل و خارج از کشور استفاده نمائید. با آرزوی شادی و موفقیت.

2:30 AM  

Post a Comment

صفحه‌ی اصلی <<