Thursday, April 12, 2007

مرگ بر آزادی


بگو که تحفه این سال توچه بوده،بگو
جنگ و گلوله وباروت؟

یکی بنام "محمد"کشیده مردم درمانده را بخاک وبخون
یکی بنام "مسیح"
و دیگری "موسی".

چه بوده تحفه تو؟
قلع و قمع در "دار فور"
و یا کشیدن مردم بخاک و خون به"عراق"
یا که در" لبنان"؟.

من و تو،
هر آنچه شنیدیم وخوانده ایم خبر،
جنگ بوده و جنگ .

و رهبران کبیردر،
Xmass eve”
پیاله ها زده اند،
از برای صلح و آزادی،
در این معادله نفت واسلحه واتم.

زمان ،زمانه جنگ است ،
بنام آزادی.

تورنتو
25/دسامبر/2006

1 جام مِی:

Anonymous katayoun می‌نويسد:

مانند همیشه راستی را به زبان شعر بیان کرده اید. روزگارتان فارغ از غم و جنگ و نیرنگ باد

7:43 PM  

Post a Comment

صفحه‌ی اصلی <<