Thursday, September 28, 2006

رفته بودی و مرا...

رفته بودی و مرا گریه پنهانی بود
از همان گریه که می دانم ومیدانی بود
اشک در بستر چشمم ز چه انباشته شد
چون که در،راز نگاه تو پریشانی بود.

2 جام مِی:

Blogger White Duckling می‌نويسد:

Aghaie mahim in sheretoon male che zamanie??????????!!!

1:02 PM  
Anonymous Anonymous می‌نويسد:

بر شیوه مرسوم درد عاشق را آن داند که رسم و راه عاشقی آموخته باشد.
نفستان گرم، قلبتان پر تپش باد.

پرند

3:06 PM  

Post a Comment

صفحه‌ی اصلی <<