Tuesday, February 20, 2007

آشنایی با شاعران غربت نشین 2


"در مصاحبت پاییز" نام اولین دفتر شعر مهدی جعفری رودسری مقیم تورنتو کانادااست که توسط Creative Image World انتشار یافته.
نقدومصاحبه دربرنامه"دریجه"رادیو صدای ایران تورنتو.

1
سیب نیوتن

دارم می رسم
پوستم سرخ
بویم دلپذیر
گوشت تنم گوارا،
متصل ساقه نسیم،
اما
ورود مجازش
مجاب جاذبه نیست هنوز.

کرمهای منتظر
در دندانهای تناسخ
فقط پنچ ثانیه
تا انتظار
مزاحم نباشید.

این شاعرو تار نواز ساکن تورنتو این طور خود را معرفی میکند.

من مهدی جعفری رودسری متولد رودسرازشهرهای گیلان هستم.پنجمین دهه عمرم را طی میکنم.
موسیقی سنتی را نزد استادانی چون آقای( ارشد طهماسبی) و (هوشنگ ظریف) آموختم. ادبیات را زودتراز موسیقی آغاز کردم وتعدای از آنهادر مجلات ادبی پس از انقلاب مانند آدینه و...منتشر شد.

در سال 1998به کاندامهاجرت کردم و هم اکنون به تدریس موسیقی سنتی(تاروسه تار)مشغول می باشم.تعدادی از اشعارو داستان های کوتاهم در نشریه ادبی "سپیدار"و" شهروند"وسایت ادبی "فرهنگ و ادبیات" منتشر شده.دفتر دوم شعر ومجموعه داستان های کوتاهم را بزودی منتشر می کنم.

نگاهی به دو شعر دیگر مهدی جعفری رودسری
2
عشق

عاشق باش
به گندمی که جوانه می زند در اتصال روده کوچکبزرگ*
ساقه می پراکند در مسیر مطلق معده
نای می فشرد در کام گلو
چرخش زبان را می شکند
به آوازبغضگریه*
قناری بی قرار چشمگربه*
که چنگ می زندچشمان پر ازآوازش
پرده بینایی گوش را
به کام همین گلابی در دسترس
نقطه گندمی که بوی جوانه
جغد ماهی می دهد.

3
آوازم

همیشه همین خزه
همیشه همین زیتون زندانی
همیشه همین حاصل بی هوازی
سیبک سر در گم گلو
همیشه همین همسایه با سگ آماده سلام
که سکوت را آیینه می کند
به معارفه
می نشیند گلویی تر می کند
سیبک اش را می خارد
و خارپشتش را
به سموری
که لقمه ای زیتون می دزدد
می باوراند
همیشه همین سمورسگ
همیشه همین زیتونسیبک
سر در گم گلو.

*چسباندن کلمه ها،برای بهتر خواندن است در واقع بازی نیست.
مهدی جعفری رودسری.

1 جام مِی:

Blogger مجيد زهری می‌نويسد:

با درود به هر دوی شما.
خاطرتان باشد، تفألی زديم در دفتر در مصاحبت پاييز و بهره برديم. به‌ويژه قطعه‌ای نظرم را جلب کرد که شوربختانه عنوانش در يادم نمانده است.

نکته‌ای که به ذهنم رسيد اين است که تعجب می‌کنم آقای جعفری رودسری "برای بهتر‌خوانده‌شدن" کلمات را به‌هم می‌چسبانند! گمان می‌کنم با فاصله‌گذاری صحيح، خوانش نيز ساده‌‌تر شود. اين البته توصيه‌ی فرهنگستان زبان فارسی است و برای پاسداشت اين زبان و جلوگيری از هرج‌ومرج -که آفت زبان است- بهتر است اين توصيه را به‌گوش بگيریم.

با آرزوی توفيق.

11:40 AM  

Post a Comment

صفحه‌ی اصلی <<