Tuesday, February 13, 2007

رقاصه


صوت سرمستا ن وبانگ، میگساران را مبین
شوروحال جمع این ، باده گساران را مبین

رقص تو انگیزه اش فقر است و نوعی احتیاج
شوخی و سرمستی این باده خواران را مبین

گر بروی صحنه میایی برای سکه یی است
های و هوی ونوش نوش،بی قراران رامبین

رقص و آوازوهنردر میکده بیگانه نیست
نوش بادانوش این مجموع یاران را مبین

احتیاج تو برای زندگی یا کودک دلبندتوست
خنده مستانه ، شب زنده داران را مبین

صبح چون آید خماران هر یکی در گوشه ای
های و هوی وغرش این بادو باران را مبین

چونکه نوشا نوش گفتند جمله از رقصیدنت
گرم باده بوده،قال باده خواران را مبین.

تورنتو
بهمن هشتادو سه