Tuesday, April 28, 2009

آری،نه

آری،آری
آری ،نه
نه، نه.

جسد آزادی دست به دست گورکنان
تاب می خورد
وگرمای عطش زده نفس های سوکواران
بر پیکر بی جا نش،
هرم ظهرداغ کویر را می پاشند
وگور کنان هلهله "آری"
بر لب دارند.

مرده خواران، جسد متلاشی شده را،
چون گرسنه کفتاران
زوزه کشان، به سوی خود میکشند
"آری ،آری
و"کورش زادگان" خشم را ، درگلوفرو داده
و کینه را در سینه فشرده اند
که ناگاه خشم و کینه
فریاد می شود
"نه،نه،نه،نه"
و جسد جان میگیرد
و فریاد ها
فضای سنگین و تیره را
منفجر میکند.

اردیبهشت ماه هشتادوچهار
تورنتو

Labels: