Saturday, March 14, 2009

چهارشنبه سوری

درکهکشان ایران بس چلچراغ روشن
شد تا جهان ببیند این نور را در ایران
ایران ستاره باران ، گردید از جوانان
آتش فشان شادی ، بود هر کجای ایران

پیشانی بلندش، پر بود از ستاره
گردیده بود ایران، دیشب ستاره باران
جشن و سرور ملی، همراه پرچم نور
پر کرده بود دیشب، آن کهکشان ایران

درشام چارشنبه، یک ملتی درایران
با شادی فراوان از بوته ها پریدند
از نور و غرشی که، جاری در آسمان شد
جهل و خرافه از ترس، در گور ها خزیدند.


تورنتو
اسفند ماه هشتاد و سه

Labels:

1 جام مِی:

Blogger روايتگران ايليا می‌نويسد:

انتشار فیلم های سخنرانی استاد ایلیا بعد از 12 سال
ما به عنوان اعضای «کانون روایتگران ایلیا» ، اعلام می‌ کنیم که در پاسخ به تمام این ظلم ها، تفتیش عقاید و اسارت استاد ایلیا، انتشار 2 میلیونی فیلم های ال یاسین را در اولویت خود قرار داده ایم. چرا که می دانیم پس از انتشار میلیونی این فیلم‌ها نقد عملکرد دایره مذاهب شدت می گیرد و انگشت اتهام همگان دایره مذاهب را نشانه خواهد گرفت و بسیاری از آزاداندیشان و روشنفکران با ایدئولوژی طالبان ایرانی آشنا خواهند شد.

"مهلت انتشار 2 میلیونی فیلم های ال یاسین تا روز 12 اردیبهشت ، روز معلم خواهد بود"

این فیلم را به دست سایر دوستان و آشنایان خود نیز برسانید
www.Revayatgaran-iliya.blogfa.com

5:46 AM  

Post a Comment

صفحه‌ی اصلی <<