Saturday, June 21, 2008

هادی وصمدش


هادی خرسندی و پرویز صیاد دو هنرمند پرکار وپرتلاش این هفته میهمان ایرانیان مقیم تورنتو کانادا بودند دومین بار است که در مدت کمتر از یک سال نمایشنامه انتقادی هادی و صمدش درتورنتو بنمایش در می اید برگزار کننده این کار طنز(شیرین و گزنده) هنر مند تاتر حسین افصحی است که کار زیبای (بازم مدرسه ام دیر شد) را ازاو همه در خاطر داریم .ولی نکته جالب اینکه برای اولین بار در خارج از ایران یک نمایشنامه بمدت یک هفته روی صحنه بود
هادی خرسندی شاعر و طنز پرداز معاصر کارش را در مطبوعات ایران با طنز زیبای نامه هایی به عمه جان شروع وسپس ستون طنزی در روزنامه اطلاعات بنام اصغر اقا که هر روزه مسایل سیاسی اجتمایی روز را با طنزی شیرین مینوشت.وبعد از انقلاب همچنان روزنامه اصغر اقا را در لندن منشر میکند.پرویز صیاد هنرمند پرکار شهرتش با صمد در تلوزیون ایران همه گیر شد نقش صمد یک جوان ساده لوح دهاتی که خود خالق آن بود ودر شبهای پخش برنامه همه را پای تلوزیون مینشاند پرویز صیاد نیز از پرکارترین هنرمندان برون مرزی است که همچنان به کارش عشق میورزد.

Labels: