Tuesday, August 29, 2006

"من ازون آسمون آبی میخوام" قسمت دوم

این سوال بارها و بارها از من میشد.برای آن دسته از عزیزانی که با نام (دریچه) آشنایی ندارندعرض میکنم. دریچه نام یک برنامه ادبی و فرهنگی است که بیشتر از دو سال و نیم توسط بنده حقیرتهیه ودر رادیو صدای ایران تورنتو، به طور زنده اجرامیکردم.محتوای این برنامه در باره شعر و ادبیات معاصر وهمچنین مصاخبه و گفتگو با بزرگان شعروادب معاصر ومعرفی شاعران جوان بودکه شنوندگان و علاقمندان بیشماری داشت که در این مدت پرنامه را همراهی میکردند وما از یکدیگر بسیار آموختیم. در طی این زمان با دوستان اهل ذوقی آشنا شدم که در اطاق فرمان و قسمت کنترل مرا همراهی میکردند. یکی از این دوستان هنرمند مجید زهری ست که او هم در هر فرصتی که همدیگر را ملاقات میکردیم اصرار به ادامه این برنامه داشت ،چون خود او سالهاست که در این وادی گام بر میدارد و اهل قلم است وعرق ریزان و دل نگران. همو بود که به این سو تشویقم کرد واین وبلاگ را راه اندازی نمود. بخوبی میدانم که منتظر تشکر نیست خشایار عزیز هم همینطور.
"منظور تویی کعبه و بتخانه بهانه"
به امید روزی که در وطن عزیزمان ابر های کدر و آلوده را به کناری بزنیم ودر زیر آسمان آبی ان هوای آزادی را استشمام کنیم.
==================
==================
مرا ببر دوباره به سرزمین خوبم
اروند تا خزر را بینم زدیدگانت

در آبی خزر باز از عطر خوب دریا
تا پر کنم مشامم در زیر آسمانت.
سبز و پویا باشید.

2 جام مِی:

Blogger White Duckling می‌نويسد:

Salam Ostad
bandeie hagheer iani chi,shoma bozorge maeed.
montazere baghie sher haie ghashangetoon hasteem

1:26 PM  
Blogger مجيد زهری می‌نويسد:

دوست من آقای مهیم!
شرمنده ی لطف تانم.
پاینده باشید.

9:42 PM  

Post a Comment

صفحه‌ی اصلی <<